098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

70 prezentacija „Moja Hrvatska bez azbesta!“

Post 219 of 359

70 X STOP AZBEST!

Akciju „Moja Hrvatska bez azbesta!“ pokrenuli smo 2011. godine, a s prezentacijama smo počeli 2012. godine u kojoj smo održali 4 prezentacije, 2013. godine 8 prezentacija, 2014.godine 24 prezentacije, a  2015. godine 34 prezentacije. Iz broja i porasta prezentacija po godini vidi se sve veća zainteresiranost društva za akcije/kampanje koje provodimo.

Korištenjem riječi „Moja, Moj, Moje…“ u nazivu prezentacija/kampanja pokušavamo potaknuti stanovništvo da svoj grad/općinu vide kao svoje zdravo mjesto za stanovanje, da im ukažemo na potrebu uklanjanjanja azbesta iz svoje okoline i upoznamo ih s mogućnostima kroz koje mogu dobiti poticaj. U 4 godine djelovanja stvoriti smo prepoznatljiv brend „ Moja, Moj, Moje … država/županija/grad/općina bez azbesta!“ koji se preko svih učesnika prenosi na cijelu zajednicu. Kroz udruživanja postigli smo veći obim poslova i na taj način smanjili cijenu rada i materijala.

Do sada smo dobili pisane podrške  Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Hrvatske gospodarske komore, 12 županija, 70 gradova i velikog broj općina. Kroz sve akcije/kampanje imali smo podršku mnogih JLS-a, partnera, donatora, sveukupno njih 182. Na 70 prezentacija prisustvovalo je oko 5500 posjetielja od čega je preko 3000 potpisalo podupiruće članstvo. U skladu s novim Zakonom o udrugama za svakog člana trebamo imati oib i datum rođenja što se do sada nije tražilo tako da ih ne možemo nazvati članovima dok ne dobijemo potrebne podatke već pristupnicima koji su zainteresirani promjeniti krov i/il fasadu.

S ponosom možemo reći da smo obišli više od pola Hrvatske.

Europski parlament donio je Direktivu o ograničavanju proizvodnje i upotrebe azbesta 2005. godine gdje su se sve zemlje članice Europske unije obvezale napustiti i potpuno zabraniti upotrebu određenih opasnih tvari među kojima je i azbest.

U tom smislu hvalevrijedan je angažman RH tj Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Koliko je do sada učinjeno u RH po pitanju azbesta navodimo nedavno iznesene podatke u Dnevniku 1 HRT-a i na webu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

13.11.2015. HRT – Dnevnik 1 (https://www.youtube.com/watch?v=Lzm_fx4Hc3I) navodi: „U Hrvatskoj već 6 godina postoji sustav za prikupljanje građevinskog otpada koji sadržava azbest. Građani su promijenili 37 000 kancerogenih azbestnih krovova i fasada. Za njihovo zbrinjavanje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti isplatio je 144.000.000,00 kn …“

U Dnevniku se vidi kako smo stvorili interes kod jedinica lokalnih samouprava te danas sve veći broj učestvuje u direktnom sufinanciranju svojih mještana u uklanjanju azbestnih krovova i/ili fasada. Prva je to prepoznala Općina Punat koja već treću godinu sufinancira svoje mještane, zatim Grad Poreč, Grad Buzet, Grad Čazma, Grad Vodnjan, otok Krk gdje  su pored Općine Punat u sufinanciranje krenuli Grad Krk te općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik.

U Dnevniku se dalje navodi da je „pola Dalmacije pokriveno tim mineralom. Samo u Zgrebu postoji još petstotinjak takvih krovova na javnim ustanovam…“ Prošlu godinu smo dobili podršku Grada Zagreba koji je pokazao interes za našu akciju, a u Dalmaciji su upravo u realizaciji gradovi Solin, Split, Kaštela i Trogir.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svom webu navodi (http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/potpisani_ugovori_za_projekt_moj_porec_bez_azbesta/): “U posljednjih 8 godina, prikupljeno je više od 45 tisuća tona građevinskog otpada koji sadrži azbest. Fond za zaštitu okoliša kroz poseban program sufinancira prikupljanje i zbrinjavanje takvog otpada, a u sklopu odlagališta otpada je diljem Hrvatske izgrađeno 17 kaseta u kojima se pohranjuje azbest.”

Udružimo se i nastavimo s akcijama/kampanjama uklanjanja azbesta iz životne okoline kako bi Hrvatska svima bila još ljepša i zdravija za život.

 

 

 

Menu