098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca

Project 1 of 28

Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi na području Puntarske Drage i otoka Krka

Za prekomjernu populaciju galeba klaukavca prvenstveno je kriv čovjek i od tuda treba krenuti u rješavanje problema. Najviše galebova nalazimo na odlagalištima otpada diljem Hrvatske kao što su Diklo kod Zadra, Karepovcac kod Splita, Marišćina kod Rijeke, … Treskavac kod Punta.

Za početak baviti ćemo se prekomjernim brojem galebova u svom dvorištu tj u Puntarskoj Dragi, a problem ćemo rješavati na najmanje invanzivan način. Cilj je galeba vratiti u njegovo prirodno stanište na otočiće i hridi.

KD Ponikve čine sve da se otpad prilkom iskrcaja čim prije pokrije da galeb što manje ili uopće ne može doći do hrane.

Najvažnije je educirati stanovništvo kako u selekciji i prikupljanju otpada tako i o načinu postupanja s galebom, ne ostavljati otvorena „hranilišta“ i ne hraniti ga.

Primjer dobre prakse je Grad Poreč koji se ovim problemom bavi od 2011. godine te smo se obratili gđi. Nataši Basanić Čuš ravnateljici javne ustanove Zdravi grad Poreč, mr.sc. dr. Branku Juriću iz Veterinarske bolnice Poreč i prof. dr. sc. Albertu Marinculiću s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu koji su se rado odazvali suradnji.

Zahvaljujemo svim pokroviteljima/partnerima i donatorima bez kojih ovaj projekt ne bi bio izvediv. Hvala svima koji su nam pomogli savjetom, kontaktom ili jednostavno toplom riječi podrške. Rezultati se vide, a biti će ih još!

  1. Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk
  2. Javna ustanova Priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka
  3. Marina Punat d.o.o., Puntica 7, 51521 Punat
  4. Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat
  5. Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska cesta 14, 51500 Krk
  6. Primorsko-goranska županija, Adamićeva 10, 51000 Rijeka
  7. Turistička zajednica otoka Krka, Trg sv. Kvirina 1, 51500 Krk
  8. Veterinarska bolnica Poreč, Mate Vlašića 45, 52440 Poreč
  9. Zadarska županija, Zadar, Božidara Petrovića 8, 23000 Zadar
  10. Zdravi grad Poreč, M. Gioseffi 4, 52440 Poreč

 

Zadnje novosti u projektu Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca

Problem s galebovima u Rijeci
Problem s galebovima u Rijeci
6. Studeni 2023. nema komentara
Sve više galebova u Puntarskoj Dragi 6
Sve više galebova u Puntarskoj Dragi 6
25. Rujan 2023. nema komentara
Sve više galebova u Puntarskoj Dragi 5
Sve više galebova u Puntarskoj Dragi 5
11. Kolovoz 2022. nema komentara
Uskoro ovako nešto možemo očekivati i na Krku…na žalost
Uskoro ovako nešto možemo očekivati i na Krku…na žalost
9. Travanj 2022. nema komentara
Sve više galebova u Puntarskoj Dragi 4
Sve više galebova u Puntarskoj Dragi 4
8. Rujan 2021. nema komentara

Menu