098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Vozimo električne bicikle u Baški

Post 212 of 406

15. ožujka 2017. godine održat će se prva akcija uvođenja električnih bicikala na otoke i u turistička mjesta pod nazivom “Vozimo električne bicikle u Baški” .Glavne aktivnosti koje ćemo provoditi su održavanje  predavanja za stanovništvo i prezentacija el. bicikala s mogućnošću probne vožnje.

Razvojem cikloturizma podiže se kvaliteta boravka turista na destinaciji i razina životnog standarda lokalnog stanovništva. Cikloturizam predstavlja jedan od turističkih proizvoda s najvećom perspektivom razvoja i rasta. To je prepoznato i Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine (NN 55/2013.), zbog  čega je Ministarstvo turizma potaklo izradu posebnog akcijskog plana razvoja cikloturizma. Njegov osnovni cilj je stavljanje Hrvatske na poziciju jedne od vodećih mediteranskih cikloturističkih destinacija.

Akcijski plan podrazumijeva i provođenje određenih obrazovnih aktivnosti usmjerenih prema domicilnoj populaciji i turistima po pitanju sigurnosti u prometu i dizanja razine prometne kulture, što je važno i radi jačanja imidža Hrvatske kao ekološki orijentirane zemlje okrenute održivim oblicima prometa i zaštiti okoliša.

Dodatni zamah razvoju cikloturizma izazvala je potreba za širenjem turističkih aktivnosti na zapostavljeni otočni dio Hrvatske te potreba za produljenjem turističke sezone.

Iz svega navedenog jasne su smjernice ovog projekta:

  1. Popularizacija i promocija el bicikala
  2. Edukacija stanovništva
  3. Bolja komunikacija i promet među otocima i s kopnom
  4. Razvoj komunikacije između svih zainteresiranih subjekata (JLS-i, TZ-i, mali iznajmljivači, gospodarski subjekti vezani uz cikloturizam, javna poduzeća, biciklističke udruge, turističke agencije i dr)

Projekt je odabran od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova na natječaju za otočne udruge.

 

 

 

 

Menu