098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Sve više galebova u Puntarskoj Dragi

Post 69 of 397

Tri godine pratimo kretanje galebova u Puntarskoj Dragi i ukazujemo na problem, a sada je to već i svakom prolazniku jasno. Galebovi se najčešće tamo spuste i olakšaju nakon hranjenja na odlagalištu Treskavac.

Na Treskavcu je napravljen zatvoreni sustav pretovara komunalnog otpada o čemu smo pisali prije godinu dana, a ove godine je zatvorena i kompostana tako da se sve više onemogućava pristup galebu.

Konzultiramo stručnjake iz Istre koji uspješno preko 10 godina rade na smanjenju broja galebova.

20200903_081839

Svi možemo pomoći u rješavanju ovog problema tako da ne hranimo galebove jer oni se uvijek vrate i zatvarajmo kontejnere. Samo tako potjerati ćemo galeba nazad na more i na hridi gdje mu je mjesto i gdje može jesti ribu, a ne smeće.

Interesantno je da su galebovi ostali u tako velikom broju na području Gaženice unatoč tome što je prilikom gradnje luke uklonjen divlji deponij koji im je bio glavni izvor hrane.

Menu