098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Sve više galebova u Puntarskoj Dragi 5

Post 36 of 397

Pet godina pratimo kretanje galebova u Puntarskoj Dragi i ukazujemo na problem njegove prekomjerne populacije. Svake godine ima ih sve više i to postaje problem kao u mnogim dijelovima Hrvatske o čemu smo već pisali. Galebovi se najčešće spuste u Puntarsku Dragu i olakšaju nakon hranjenja na odlagalištu Treskavac.

Konzultiramo stručnjake iz Istre koji uspješno preko 12 godina rade na smanjenju broja galebova i nastojimo ih dovesti u Ponikve, Grad Krk i Općinu Punat kako bi prenijeli svoja znanja i iskustva.

Fotografije snimljene 11. kolovoza 2022.

galeb 1

galeb 2

galeb marina

Menu