098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Problemi s galebovima u Gaženici

Post 75 of 344

Nakon prezentacije projekta “Kontrola i suzbijanje prekomjerne populacije galeba klaukavca” u Zadarskoj županiji, sastanka u Čistoći i Gradu Zadru 27.03.2019. posjetili smo Putničku luku Gaženica gdje su nas djelatnici Lučke uprave upoznali s problemom prekomjerne popuacije galeba klaukavca na tom području. Ovo je jedno od područja grada Zadra koje vole galebovi.  Monitorig tj procjena broja galebova je prvi korak.

Interesantno je da su galebovi ostali u tako velikom broju na području Gaženice unatoč tome što je prilikom gradnje luke uklonjen divlji deponij koji im je bio glavni izvor hrane.

Obilazak Putničke luke Gaženica

20190327_104855

Menu