098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Najezda galebova 2

Post 127 of 412

21.09.2019. godine prošlo je točno godinu i pol od kada smo obišli Treskavac s mr. Brankom Jurićm iz Veterinarske bolnice Poreč radi procjene broja galebova i procjenjeno je da ih ima između 2 i 3 tisuće.

Više o tome može se vidjeti na linkovima:

https://mojotok.info/istarska-klopka-za-bodulske-galebove/

https://mojotok.info/najezda-galebova-u-puntarskoj-dragi/

Često obilazimo kritične lokacije i prema fotografijama se može vidjeti da ih ima puno više, a to i sami mještani i gosti primjećuju (slika 1).

Slika 1

 Slika 2

 Slika 3

 Sve veći broj galebova boravi u samoj Marini Punat (slika 2 i 3), a njihovo prisustvo u parkovima, hotelima i kampovima je postala normalna pojava.

Uzrok ovakve situacije je deponij Treskavac pa je samim tim to problem cijelog otoka Krka i svi JLS-i bi trebali učestvovati u rješavanju tog problema.

U Ponikvama su nam prezentirali kako funkcionira zatvoreni sustav prekrcaja komunalnog otpada (slika 4) i na taj način se uskraćuje mogućnost hranjenja galebova. U tijeku je izgradnja zatvorenog sustava kompostane, a kada nabave još nekoliko kamiona praktično će biti onemogućno hranilište galebovima i to će doprinijeti smanjenju njihovog broja.

 Slika 4

 U Zadru galebovi rade problem na nekoliko lokacija, a u luci Gaženica je najočitiji i o tome smo pisali https://mojotok.info/problemi-s-galebovima-u-gazenici/ . Veliki broj galebova ostao je u novoj luci (slika 5).

Najučinkovitiji način smanjenja broja galebova koji su se izlegli na nekom područuju je kroz program zamjene jaja tj podmetanjem lažnih jaja. To je skup program i dugo traje ali u Istri se pokazao jako učinkovit.

U Puntarskoj Dragi treba pratiti situaciju, a do tada predlažemo provođenje edukacije stanovništva, štampanje informativnih letaka na više jezika, postavljanje tabli upozorenja da se galebovi ne hrane.

Slika 5

Radi dobrobiti svih mještana i turista koji se kupaju u Puntarskoj Dragi obvezni smo brinuti o kvaliteti mora u kojem se kupamo te ćemo s ovim projektom uz pomoć svih zainteresiranih subjekata na otoku Krku nastaviti dok se problem prekomjerne populacije galeba ne riješi.

Menu