098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

„Transformacija energetskog sektora i prilike za razvoj lokalnog OIE poduzetništva“

Post 284 of 327

Četvrtak, 6. veljače 2014. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke učestvovali smo u radu seminara s temom „Zamjena azbestnih krovova/fasada i energetska učinkovitost“ te na adekvatan način predstavili rad Udruge Moj otok na području energetske učinkovitosti.

U cijelosti prenosimo članak iz Novog lista:

Seminar o transformaciji energetskog sektora i prilikama  za razvoj lokalnog OIE poduzetništva

Rijeka, 6. veljače 2014 .
Primorsko-goranska županija i Regionalna energetska agencija Kvarner, u okviru strateškog EU projekta ALTERENERGY, u kojem Županija sudjeluje kao partner, organizirali su seminar o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), s naglaskom na zakonodavno-institucijski okvir, razvoj inovacija i novih tehnologija te mogućnosti financiranja OIE projekata.

Seminar pod nazivom: „Transformacija energetskog sektora i prilike za razvoj lokalnog OIE poduzetništva”, što je danas održan u Gradskoj vijećnici namijenjen je prvenstveno malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju na prostoru Županije, ali i predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, upraviteljima zgrada, projektantima, profesionalcima iz sektora investicija i bankarstva, konzultantima, odnosno svima koji su htjeli saznati više o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije (OIE).  Teme seminara vezane su uz zakonodavno-institucijski okvir, razvoj inovacija i novih tehnologija te mogućnostima financiranja OIE projekata.

Na seminaru je između ostalog predstavljen i nacionalni Program energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kao i mogućnosti za sufinanciranje obnova obiteljskih kuća i višestambenih zgrada. Pojašnjena je uloga energetskih certifikata te predstavljene nove tehnologije i načini korištenja obnovljivih izvora energije, kao i programi financiranja energetskih projekata na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.
Politika zaštite okoliša i klime temelji se na obnovljivim izvorima energije poput solarne energije, vjetro i hidro energije ili korištenju biomase te programima povećanja toplinske izolacije stambenih zgrada.
Kako je naglasio župan Zlatko Komadina, riječ je o tehnologijama koje imaju velik potencijal i za otvaranje novih radnih mjesta. Premda opskrba energijom u PGŽ nije upitna, naša županija već godinama aktivno promiče korištenje obnovljivih izvora energije te energetsku efikasnost  sukladno direktivama EU, a Grad Rijeka je dobar primjer takve prakse, kazao je župan. Uz navedeno, Primorsko-goranska županija već godinama provodi projekt “Zelena energija u mom domu”, kroz koji se domaćinstvima sufinancira ugradnja solarnih kolektora i peći na pelete.

Projekt ,,Alterenergy” strateški je projekt vodećeg partnera talijanske regije Puglia i 17 projektnih partnera iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije, sufinanciran u okviru programa IPA jadranske prekogranične suradnje. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 12 milijuna EUR, od čega proračun Primorsko- goranske županije iznosi 350.700,00 EUR, što se većim dijelom (85%) pokriva europskim sredstvima, dok preostalih 15 % osigurava sama Županija.
Svrha projekta ,,Alterenergy” je osigurati pretpostavke za održivi razvoj jadranskog prostora baziran na održivim energetskim kriterijima i većoj uporabi obnovljivih izvora energije, poticati privatna i javna ulaganja u poboljšanje i korištenje obnovljivih izvora energije te pronalaženje eksperimentalnih modela energetski održivih regionalnih i lokalnih zajednica.
(I.N.)

REA 6-2-14 PGZ  REA 6-2-14 REA  REA 6-2-14 UMO

Menu