098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Moj Poreč bez azbesta!

Post 238 of 324

Izuzetnom proaktivnošću i angažmanom Grada Poreča pružena nam je velika pomoću u realizaciji akcije/kampanje “Moj Poreč bez azbesta!”. Osim Grada Poreča potporu smo dobili od Parentiuma doo Poreč, Usluge Poreč doo i Udruge Zdravi grad Poreč. Imali smo veliku podršku sedme sile TV Istre, Radio Centra – Studio Poreč doo, portala Porečki glasnik, eIstra.info i ostalih.

Prezentaciju je otvorila direktorica gradskog poduzeća Parentium doo gđa. Gordana Lalić, a u ime Grada Poreča prepunu dvoranu pozdravila je zamjenica gradonačelnika gđa. Nadia Štifanić Dobrilović i zaželila nam uspjeh u daljnjem radu.

Ovo je bila prva prezentacija u ovoj godini, peta u Istri i tridesetisedma u Hrvatskoj. Veseli nas što je bila tako uspješna i posjećena. Zahvaljujemo se i novim istarskim donatorima Elektrometalu doo Poreč, Lego-limu Labinci i agenciji za nekretnine Tetida doo Poreč. Inače ovo je prvi put da nam je donator jedna agencija za nekretnine što pokazuje jednu osvještenost u pristupu obogačivanja nekretnina uklanjanjem azbesta s njih.

Kako smo već navodili uklanjanje kancerogenog azbesta iz životne okoline naša je vizija i misija tim više što se uklapa u energetsku učinkovitost prilikom zamjene krova i/ili fasade. Sve veći interes stanovnika hrvatske dodatno nas obvezuje da nastavimo na isti način.

Kako je bilo možete vidjeti na linku “Moj Poreč bez azbesta!”

 

Menu