098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Kontrola populacije galebova

Post 51 of 284

PROJEKT: Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi na području Puntarske drage i otoka Krka

Praćenjem situacije na području cijeloga otoka Krka ali najviše u Puntarskoj dragi utvrdili smo prisustvo prekomjerne populacije galeba klaukavca te identificirali probleme ove pojave (gniježđenje na krovovima kuća i hotela, napade na djecu/odrasle ljude prilikom otimanja hrane te boravak na brodovima i akvatoriju Puntarske drage).

Galebovi u Puntarskoj dragi

Galeb ubija i jede goluba na rivi u Puntu

Prema najnovijim istraživanjima kod galebova su nađeni novi uzročnici bolesti koji se mogu lako prenijeti vodom/morem na ljude pored  drugih već dobro poznatih opasnosti, stoga su gradovi uz more s velikom populacijom ptica u većem potencijalnom riziku za domicilno stanovništvo i posjetitelje.

Provođenjem ovog projekta Puntarska draga, Marina Punat, a i cijeli otok Krk rješili bi se najezde galebova i dobili čišće more za stanovnike i posjetitelje.

Svaka sličnost s programom/projektom kojeg provodi javna ustanova Zdravi Grad Poreč je namjerna jer je dogovorena suradnja, a više o projektu može se vidjeti na linku Zdravi grad Poreč – Kontrola populacije galebova.

Nakon niza sastanaka sa zainteresiranim dionicima: Primorsko-goranska županija, Ponikve Krk, Grad Krk, Općina Punat, Marina Punat, JU Priroda, vanjskim suradnicima iz Zdravog grada Poreča, Veterinarske bolnice Poreč i Veterinarskog fakulteta iz Zagreba  održan je prvi sastanak 27.02.2018. godine u Primorsko-goranskoj županiji, a  06.03.2018. godine u Gradu Krku. Nakon održanih sastanaka dobili smo potrebnu podršku za razvoj programa/projekta.

U ovoj godini planiramo razraditi i realizirati edukativni program za senzibiliziranje građana na pravilno postupanje s pticama, samozaštitu i razumijevanje problema putem edukativno-informativnih letaka, predavanja i informiranja o projektu putem medija.

20.02.2018. godine objavljen je članak u  Glasu Istre “Na Poreštini se kontrolirano smanjuje broj galebova

…”Porečki tim je početkom 2018. godine dobio upit s otoka Krka, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije te se očekuje širenje projekta i porečkih iskustava na navedeno područje, koje se suočava s jednakim problemom prekomjerne populacije ptica.”…

 

Primjer edukativnog letka iz Poreča:

 

 

 

 

 

 

 

Menu