098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Istarska “klopka” za bodulske galebove

Post 71 of 307

15.04.2018. godine u Otočnom Novom listu izašao je članak Istarska “klopka” za bodulske galebove u kojem je opisano što Udruga Moj otok želi postići projektom kontrole populacije galeba.

NL 20180415 galeb 960

09.05.2018. HRT1 Eko zona – Kontrola i suzbijanje populacije galeba – emisija koja je popratila razvoj našeg projekta.

Radi dobrobiti svih mještana i gostiju koji se kupaju u Puntarskoj Dragi obvezni smo brinuti o kvaliteti mora i nastaviti ćemo se baviti  ovim problemom dok se prekomjerna populacija galebova ne smanji.

Galebovi na Treskavcu

Menu