098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Grad Cres – Beskamatni krediti za zamjenu azbestnih krovova!

Post 313 of 324

“U suradnji s Udrugom „Moj otok“ i njezinim partnerima potrebno je dalje informirati građane i poticati ih na ovaj program jer je ovo jedinstvena prilika!”

Slijedom naših dosadašnjih aktivnosti u akciji/kampanji „Moj otok Cres bez azbesta!“ dobili smo poziv od Grada Cresa da sada sa svojim partnerima, a uz njihovu pomoć nastavimo s akcijom, ali po mnogo povoljnijim uvjetima za investitore tj. građane s područja Grada Cresa.

Donosimo vam dio zapisnika sa sjednice Gradskog vijeća Grada Cresa na kojoj je donesena odluka da se kod građana potiče zamjena krovnih pokrova koji sadrže azbest. Grad će financirati kamatu na kredit koji građani mogu podignuti kod Erste banke sa namjenom zamjene krovova. Gornji limit pojedinog kredita je 100.000 kuna.

“Marčelo Damijanjević obrazložio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje kamata na kredite za uređenje fasada i stolarije. Dosadašnja odluka nije pokazala veći interes građana, pa predlaže da se dopuni popis radova za koji bi se sufinancirala kamata na kredit. U izmjenjenoj odluci dodala bi se zamjena krovnih pokrova koji sadrže azbest. Sredstva za provedbu odluke predviđena su proračunom, te se nebi mijenjali dogovoreni uvjeti sufinanciranja. Korisnici kredita mogu biti vlasnici nekretnina na cijelom području Grada Cresa. Ovom odlukom Grad Cres doprinosi akciji Otok Cres bez azbesta, a nije dovoljna sama po sebi, nego je potrebno informirati građane, počevši od vijećnika i gradske uprave.
Prof. dr. Juraj Sepčić prezentirao je sa znanstveno-zdravstvenog aspekta, izuzetno štetni utjecaj azbesta na zdravlje ljudi. U izlaganju upozorio je na potrebu uklanjanja azbesta iz okoliša, a naročito zamjene krovnih pokrova sa azbestom kojih ima podosta u Cresu. Naveo je primjere zgrada u gradskoj jezgri, kao i u blizini škole i dječjeg vrtića. Isto tako upoznao je vijećnike sa opasnostima koje proizlaze radom i skladištenjem ovih materijala.”

Više možete pročitati na stranicama Grada Cresa objavljeno 27.02.2013. s 28. sjednice Gradskog vijeća.

 

, ,

Menu