098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

AZBEST SVE VIŠE UBIJA!

Post 24 of 241

Prošlo je godinu dana od „privremene“ obustave sufinanciranja zbrinjavanja azbesta za fizičke osobe od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) http://mojotok.info/fond-privremeno-obustavlja-besplatno-zbrinjavanje-azbesta-za-fizicka-lica/.

U isto vrijeme je donesen Pravilnik o gospodarenju građevinskim otpadom i otpadom koji sadrži azbest (NN 69/16) http://mojotok.info/jls-financiraju-zbrinjavanje-azbestnog-otpada/  gdje prema Članku 30. (prenosimo ga u cijelosti)

(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je uputiti poziv iz članka 18. Stavka 1. Ovoga Pravilnika, dopisom odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način, vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području te jedinice lokalne samouprave i dostaviti ih Fondu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

27. prosinca 2016. godine NOVI LIST je objavio članak „Fond za zaštitu okoliša nenamjenski troši milijune“ - „Fond za zaštitu okoliša ovu će godinu, prvi put u povijesti, završiti u minusu, i to većem od 750 milijuna kuna, upravo zato što su njegove bivše uprave novac djelile šakom i kapomhttp://mojotok.info/fond-za-zastitu-okolisa-nenamjenski-trosi-milijune/.

31.ožujka 2017. godine Fond je dao Obavijest o privremenom obustavljanju financiranja prikupljanja građevinskog otpada koji sadrži azbest

S obzirom da u Financijskom planu Fonda za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu nije bilo mogućnosti osigurati sredstva za nastavak sustava te da do danas nije donesena Uredba Vlade RH (članak 53. i 59. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13) kojom će se stvoriti osnovne pretpostavke da Fond naplaćuje naknadu, te iz namjenskih prihoda osigurati sredstva za financiranje sustava, Fond je i u 2017. godini obustavio plaćanje sustava. O tome su obaviješteni svi Skupljači i komunalna društva, a isto je i utvrđeno dodacima Ugovora s navedenima.

Ovo znači da je teret sufinanciranja u potpunosti prebačen na JLS-e i da „privremeno“ dobiva drugu dimenziju.

Naša iskustva u provođenju Javnog poziva

U protekloj godini održali smo 23 prezentacije za JLS-e i dva puta poslali poziv svim JLS-ima u RH da objave javni poziv i tako doprinesu nastojanju Ministarstva za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Fonda da dođu do što većeg broja objekata koji sadrže azbest.

Svim JLS-ima savjetovali smo da javni poziv pošalju putem svojih komunalnih društava s računima za npr. vodu kako bi svaka stambena jedinica dobila poziv. Već tada uočili smo da mnogi JLS-i ne znaju i/ili ne mare za javni poziv. Neki JLS-i obavijest su stavili na svoju web stranicu i/ili oglasnu ploču koje nisu svima dostupne, a zna se da uglavnom starije stanovništvo ima azbest i da većina njih ne koristi računalo.

Na prezentacijama i u komunikaciji sa zainteresiranim stanovništvom primjetili smo da mnogi ne znaju što je azbest i/ili se boje prijaviti radi mogućih sankcija. Sve ovo će utjecati na realnu sliku o broju objekata koji sadrže azbest, a samo na našim prezentacijama, kojih je bilo 103, prisustvovalo je više od  6000 stanovnika.

Što će mrtvom čovjeku energetska učinkovitost?!

„Što će mrtvom čovjeku energetska učinkovitost?!“ bile su riječi jednog učesnika prezentacije u Bjelovaru koji nam je na taj način htio skrenuti pažnju na ukidanje sufinanciranja fizičkih lica u zbrinjavnju azbesta od strane Fonda za zaštitu prirode i energetsku učinkovitost s obrazloženjem da novaca nema dok se istovremeno za energetsku učinkovitost ima. Htio je naglasiti prioritet, a nama je ostalo samo da se složimo s njim.

Naime, nama je izuzetno stalo do energetske učinkovitosti, ali dajemo prioritet ljudskom životu.

Do prošle godine dok se zbrinjavanje azbesta za fizička lica plaćalo sredstvima iz Fonda JLS-i su u sve većem broju sufinancirali svoje mještane kako bi se uklonili stari dotrajali i kancerogeni krovovi. Takve akcije su za svaku pohvalu jer se na taj način pomagalo i socijalno potrebite.

Turizam kao glavna grana privrede također podrazumijeva zdravije i ljepše okruženje, a to se postiže uklanjanjem azbestnih krovova i vraćanjem starih pitoresknih crvenih krovova. Ovdje apeliramo na posebnu pomoć našim otocima.

Demografska slika Hrvatske je loša i sve veći pad nataliteta i porast mortaliteta govori u prilog uklanjanju azbesta iz životne okoline u odnosu na energetsku učinkovitost. Treba sačuvati svaki život, a od azbesta godišnje umire 102 osobe.

Prema izvješćima Ministarstva zdravlja koje je prvi objavio Vjesnik.hr s podacima od 2002. do 2009. godine, a potom Izvještaj za Hrvatski sabor s podacima od 2002. do 2012. godine vidi se porast oboljelih i umrlih od azbesta. Bilo je za očekivati da se smanjenjem upotrebe azbesta smanji broj oboljelih i umrlih, a dešava se obrnuto – zašto?

10.srpnja 2017. godine tportal.hr objavio je članak „Tihi ubojica: Azbest u pet godina usmrtio gotovo 500 ljudi“ https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/tihi-ubojica-azbest-u-pet-godina-usmrtio-gotovo-500-ljudi-20170707 gdje iznosi podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji su alarmantni i navode: „Osobito zabrinjava to što su u razdoblju od 2010. do 2014. zabilježena 364 nova slučaja mezotelioma, a zabilježena ukupna incidencija kretala se u rasponu od 1,4 oboljelog na 100.000 stanovnika u 2011. godini do dva oboljela na 100.000 ljudi u 2013. godini.“. Ovaj porast odnosi se na sveukupno stanovništvo, a ne samo na profesionalno oboljele i upućuje na apsorpciju azbesta i iz svakodnevne okoline, a ne samo na radnom mjestu. Možemo konstatirati da AZBEST SVE VIŠE UBIJA.

Na kraju nam preostaje vjerovati da će Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zajedno s Fondom pronaći mogućnosti i način da se pomogne ukloniti azbest iz životne okoline kao što su to činili do 2016. godine ako ne i bolje jer za to ima mogućnosti samo treba malo dobre volje. Hvalevrijedne su bile sve njihove akcije u uklanjanju azbesta i možemo reći jedinstvene u EU, a na svima nama je da ih podržimo u njihovim nastojnjima pogotovo JLS-i i da konačno svi koji to nisu izgrade „kasete“ za zbrinjavanje kancerogenog azbesta.

Menu